REGON 220150249
NIP 588 2155 999
 
 


  • najważniejsze informacje o firmie » Helena «  

  • kontakty: telefony, faxy, e-mail'e  

  • zakres usług firmy  

  • przydatne informacje  

  • formularze  

  • licencje ,ubezpieczenia  

  • linki  
 
 
Adres do korespondencji:
HELENA TRANSPORT-SPEDYCJA  H. J. Burek Spółka Jawna
Oddział Gdynia
ul. Robotnicza 8
81-180 Gdynia

Siedziba:
ul. Kopernika 9
84-241 Gościcino
 
Transport morski     Transport kontenerów      Spedycja morska     Morski transport     Kontener transport    Transport kontenerowy    Agencja celna    Transport kontenery    Spedycja    Gdynia