Fracht morski towarów

Czerwiec 26 2020

Fracht morski towarów zwyczajowo wykonywany jest trojako: kontenerami, ładunkami drobnicowymi i ładunków masowych.

Stwarza również wyzwania logistyczne: małe, ale bardzo rozproszone i skoncentrowane propozycje transportu z  wielu miejsc na świecie. Ponadto z całą stanowczością należy podkreślić, iż struktura kolejowa i drogowa również będzie wykorzystywana w łańcuchu dostaw towarów.

Tylko 31 procent  to ładunki masowe tzn. transportowane statkami masowymi, pozostałe 69 % transportowanych ładunków to transport kontenerowy .

W obecnej dobie czasowej tylko jakiś procent ładunków jest bezpośrednio dostarczany do odbiorców kontenerami do ich magazynów, dziś staję się coraz bardziej popularne korzystanie z magazynów  zewnętrznych – centr logistycznych usytuowanych w pobliżu portów morskich . W Polsce największym portem kontenerowym jest DCT Gdańsk, kolejnym pod względem wielkości przeładunków są BCT Gdynia oraz GCT Gdynia oraz port w Szczecinie.