Kategoria: Serwis

Czerwiec 26 2020

Fracht morski towarów

Fracht morski towarów zwyczajowo wykonywany jest trojako: kontenerami, ładunkami drobnicowymi i ładunków masowych. Stwarza również wyzwania logistyczne: małe, ale bardzo […]