REGON 220150249
NIP 588 2155 999
 
 

FIRMA

» Helena-TS « jest firmą rodzinną założoną 10 czerwca 1997 roku. W początkowej fazie działalności specjalizowała się w spedycji, a rok później realizowała już przewozy przy pomocy własnych zestawów transportowych.

W 2000 roku poszerzono zakres oferowanych usług o nowootwartą agencję celną, a w kolejnych latach o spedycję morską w relacji door-to-door.

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na usługi firmy w 2001 roku znaczący ciężar obsługi przejął na siebie oddział w Gdyni - w najbliższym sąsiedztwie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego.

13 grudnia 2005 roku firma została przekształcona w spółkę jawną .

Firma w dalszym ciągu konsekwentnie realizuje program rozwoju, co docenili jej kontrahenci.
Helena jest stałym podwykonawcą dla takich firm, jak APL, YML , HAPAG L , K-LINE.

25 czerwca 2010 roku otrzymaliśmy certyfikat AEO F ( Authorised Economic Operators ) , który jest potwierdzeniem wiarogodności i fachowości naszej firmy.

01 lipca 2011 roku przenieśliśmy biuro portowe z adresu :

81-156 Gdynia ul. J.Wiśniewskiego 31 na adres 81-180 Gdynia ul.Robotnicza 8


Adres do korespondencji:

HELENA TRANSPORT-SPEDYCJA H. J. Burek Spółka Jawna
Robotnicza 8
81-180 Gdynia

Siedziba:

Kopernika 9
84-241 Gościcino

KONTA:

ALIOR BANK O/RUMIA 14 2490 0005 0000 4530 2486 0930
PKO O/WEJHEROWO 32 1020 1912 0000 9702 0056 4773

NIP 588 2155 999
KRS 0000247053
REGON 220150249