REGON 220150249
NIP 588 2155 999
 
 

Kontenery uniwersalne (20')


Wymiary główne: 6,1m x 2,4m x 2,6m
wymiary wewnętrzne (uśrednione) wymiary drzwi (uśrednione) kubatura (uśredniona)
długość szerokość wysokość szerokość wysokość
5,89 mm 2,345 mm 2,4 mm 2,335 mm 2,29 mm 33,3 m3


Przeznaczenie: do przewozu wszystkich ładunków drobnicowych. Mogą być również wykorzystywane do transportu ładunków luzem (sypkich i ciekłych) po dokonaniu odpowiednich zmian.

Tara kontenera: 1,8 do 2,5t.

Średnia ładowność: 21,8t