REGON 220150249
NIP 588 2155 999
 
 

Kontenery uniwersalne (40')


Głowne wymiary 12,2m x 2,4m x 2,6m)
wymiary wewnętrzne (uśrednione) wymiary drzwi (uśrednione) kubatura (uśredniona)
długość szerokość wysokość szerokość wysokość
12,015 mm 2,345 mm 2,362 mm 2,335 mm 2,26 mm 67m3


Przeznaczenie: do przewozu wszystkich ładunków drobnicowych. Mogą być również wykorzystywane do transportu ładunków luzem (sypkich i ciekłych) po dokonaniu odpowiednich zmian.

Tara kontenera: średnio 3,9 t

Ładowność: ok. 26 t