REGON 220150249
NIP 588 2155 999
 
 

Kontenery High Cube


Główne wymiary (40') 12,2m x 2,4m x 2,9m
wymiary wewnętrzne (uśrednione) wymiary drzwi (uśrednione) kubatura (uśredniona)
Długość Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość
12,015 2,345 2,690 2,335 2,580 76 m3

Kontener o zwiększonej wysokości zewnętrznek wynoszącej 2,895 mm. (dodatkowo ok. 10 m3 kubatury). Przeznaczony do przewozu ładunków lekkich, przestrzennych i o podwyższonej wysokości.