REGON 220150249
NIP 588 2155 999
 
 

Kontenery chłodnicze


20' - głowne wymiary 6,1m x 2,4m x 2,6m
wymiary wewnętrzne (uśrednione) wymiary drzwi (uśrednione) kubatura (uśredniona)
długość szerokość wysokość szerokość wysokość
5,540 2,260 2,247 2,260 2,200 27,7 m340' - główne wymiary 12,2m x 2,4m x 2,6m
wymiary wewnętrzne (uśrednione) wymiary drzwi (uśrednione) kubatura (uśredniona)
długość szerokość wysokość szerokość wysokość
11,500 2,270 2,200 2,270 2,170 57,8 m3


Przeznaczenie: do transportu ładunków wymagających stałej temperatury. Temperatura utrzymywana jest w przedziale ok. +25° C - -25° C.

Tara: kontenerowa 20'R - 3t, 40'R 4t.