REGON 220150249
NIP 588 2155 999
 
 

Kontenery zbiornikowe


Przeznaczenie: do transportu płynnych chemikaliów lub cieczy pitnych. Zbiornik umieszczony jest w ramie uniwersalnego kontenera 20'. Pojemność tanków wynosi ok. 20,000 litrów.