REGON 220150249
NIP 588 2155 999
 
 

USŁUGI

Helena-TS jest firmą, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze logistycznej ładunków handlu zamorskiego transportowanych przez porty Gdyni i Gdańska . Świadczy usługi w zakresie obsługi ładunków kontenerowych, drobnicowych, masowych oraz chłodniczych poprzez transport morski (seafreight ), transport lądowy (land transport), transport kolejowy (rail transport), transport lotniczy (airfreight), konsultacje transportowe ( transport consulting), usługi portowe (port services), usługi celne (customs clearance), ubezpieczenia ładunków (cargo insurance).

Transport morski:

  Dzięki współpracy z wieloma armatorami morskimi organizujemy import i eksport przesyłek morskich we wszystkich kierunkach świata. Zapewniamy kompleksową usługę transportu morskiego przesyłek pełno kontenerowych i drobnicowych (FCL i LCL) w systemie "od drzwi do drzwi".

  Oferta obejmuje:
  pełną obsługę eksportową,
  reprezentację Klienta przed armatorem, szybkie dokonywanie rezerwacji miejsc na statkach,
  pełną obsługę importową,
  dostawę w dowolne miejsce, wskazane przez Klienta,
  załatwianie wszelkich formalności, związanych ze zwolnieniem przesyłki w porcie,
  nadzór nad poprawnym wystawieniem dokumentów wysyłkowych i certyfikatów ubezpieczeniowych
        w przypadku akredytywy,
  doradztwo handlowe i ubezpieczeniowe

Transport kontenerowy, transport lądowy:

  Helena dysponuje własnymi zestawami podkontenerowymi wyposażonymi w system śledzenia satelitarnego GPS umożliwiającymi przewożenie wszystkich rodzajów kontenerów. Dodatkowo firma Helena współpracuje ze sprawdzonymi przewoźnikami drogowymi, co jeszcze bardziej zwiększa zakres oferowanych usług.


Transport kolejowy:

  Z uwagi na coraz dynamiczny rozwój transportu kolejowego w Polsce, podpisaliśmy umowy z przewoźnikami kolejowymi aby w pełni kompleksowo świadczyć usługi na rzecz eksportera lub importera.

  Oferta obejmuje:
  przewozy kontenerów po kraju i relacjach międzynarodowych
  przewozy ciężkich kontenerów po kraju
  przewozy całopociągowe dla dużej ilości kontenerów


Usługi celne - realizowane poprzez własną agencja celna :

  Jedna z najdynamiczniejszych i dysponujących dużym doświadczeniem agencji celnych w Gdyni i Gdańsku, która rozpoczęła swoją działalność usługową w 2000 roku za pozwoleniem Głównego Urzędu Ceł nr 944; zatrudniająca agentów celnych z profesjonalnym przygotowaniem i wieloletnią praktyką zawodową.

  Pełen zakres usług agencji celnej w portach Gdyni i Gdańska; obsługa ładunków we wszystkich procedurach. Od września 2007 roku rozpoczęliśmy odprawy w procedurze uproszczonej dla importu i tranzytu z Oddziałów Celnych w Gdyni Baza Kontenerowa ( BCT) oraz Nabrzeże Bułgarskie ( GCT ) , zaś w kwietniu 2008 roku w Gdańsku na Oddziale Terminal Kontenerowy ( DCT ) i od listopada 2009 roku na Oddziale Nabrzeże Wiślane ( GTK )co pozwoliło na szybszą obsługę ładunków. Ostatnio wprowadziliśmy procedurę odpraw fiskalnych.

  Możliwość udostępniania kontrahentom zabezpieczenia długu celnego w procedurze dopuszczenia do obrotu oraz w procedurze tranzytu (w postaci TC 33) .Obsługa ładunków niebezpiecznych :

  Zgodnie z Ustawą z 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199 poz. 1671) Helena korzysta z usług doradcy ds bezpieczeństwa podczas realizacji transportów towarów niebezpiecznych (Dangerous Goods Safety Advisor - DGSA), do którego obowiązków należy m.in.:

  monitorowanie zgodności z wymaganiami przewozu towarów niebezpiecznych
  sprawozdawczość transportów ładunków niebezpiecznych
  doradztwo w zakresie transportu

Ubezpieczenia ładunków :

  Oferujemy ubezpieczenia ładunków w renomowanych firmach ubezpieczeniowych :

  Instytutowe Klauzule Ładunkowe (C)
  Instytutowe Klauzule Ładunkowe (B)
  Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A)

Poradnictwo handlowe oraz spedycyjno-celne