Tag: transport

Czerwiec 26 2020

Fracht morski towarów

Fracht morski towarów zwyczajowo wykonywany jest trojako: kontenerami, ładunkami drobnicowymi i ładunków masowych. Stwarza również wyzwania logistyczne: małe, ale bardzo […]

Czerwiec 26 2015

Reducing Freight Costs

Transportation prices have risen over the past year, but shippers can cut those costs through smart planning. Tim Benedict, senior […]